Jean-Paul, Roxburry farm, USA

Prachtige wortels na aanaarden en schoffelen. Zonder handwerk 50% meer opbrengst.