Schoffelen

Door de mechanisering van taken in de landbouw, met de komst van nieuwe en de verbetering van bestaande HAK landbouwwerktuigen, zijn veel handelingen in grote mate efficiënter geworden en is de productiviteit verhoogd. Zo ook in het geval van het verwijderen van onkruid. Er zijn momenteel diverse manieren van mechanische onkruidbestrijding, waaronder het gebruik van HAK schoffelmachines en HAK aanaardmachines. Met een HAK schoffelmachine kunt u grote stukken land binnen een relatief korte tijd bewerken, waardoor u efficiënt en productief bezig bent. Er bestaan verschillende soorten schoffelmachines; zo zijn er schoffelmachines voor ruggenteelt, voor vlakveld- en beddenteelt, trilschoffelmachines, en schijvenschoffelmachines zowel voor vooropbouw of in de getrokken uitvoering.

Voordelen schoffelen:

  • Bestrijdt alle soorten onkruid;
  • Draagt bij aan een goede waterhuishouding;
  • In plaats van chemische bestrijding;
  • Brengt lucht in de bodem;
  • Dichtgeslagen grond weer los na schoffelen;
  • Geen vervuiling van grond en oppervlaktewater;
  • Lage aanschaf prijs, lage onderhoudskosten schoffelmachine.