Primeur InRow schoffelmachine in Nederland

In het Groningse Veelerveen is  de eerste InRow schoffelmachine aan het werk gegaan.
Loonbedrijf Haaijer koos voor een 6 m brede machine die 12 rijen nauwkeurig schoffelt. Belangrijk bij de keuze was de snelheid waarmee de InRow schoffelmachine het land schoont; rond de 1,2 Ha per uur bij een plantafstand van 20cm. Haaijer gaat zijn machine komend seizoen ondermeer inzetten in suikerbieten.

Schoffelspecialist HAK
In 2008 verwierf HAK landbouwmachines uit het Zuid-Hollandse Moerkapelle het importeurschap van de Engelse Garford-schoffelmachines. Daarmee werd het programma uitgebreid met de Robocrop InRow schoffelmachine en de Robocrop 2 camerabesturing. HAK ontwikkelt en produceert schoffelmachines, aanaardmachines, schoffelmessen en alle slijtdelen in eigen beheer.

Gouden Aar op Agribex 2009
Op de Agribex 2009 in Brussel mocht HAK voor de innovatieve Robocrop Inrow schoffelmachine met camerabesturing de “Gouden Aar” in ontvangst nemen. “Dat was een mooie opsteker,” vertelt Koos Havelaar, verkoopdirecteur van HAK, “omdat deze vorm van onkruidbestrijding eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.”

Nederland 7e land
“Met deze machine is Nederland het 7e land waarin de Engelse InRow verkocht wordt en daar zijn we best blij mee,” vertelt Koos Havelaar. De machine is in april 2010 afgeleverd en in gebruik gesteld bij Loonbedrijf Haaijer.